Ayvalık’ta Tabiat Platformu’ndan sert tepki
Tarih : 2019.09.09  08:45:56
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak bir kanun hükmünde kararname ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasının gündeme gelmesine sert tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in ardından konuyla ilgili bir tepki de Ayvalık Tabiat Platformu’ndan geldi.

 Ayvalık Tabiat Parkı Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğine dikkat çekilerek, “Yeryüzündeki en önemli 7 gen merkezinden biri olarak bilinen Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Stratejik konumu ile Türkiye çok sayıda türün varlığını sürdürebilmesi bakımından anahtar ülke konumundadır.  Bu nedenle Türkiye’nin doğa koruma alanındaki sorumluluğu herhangi bir ülkeninkinden daha fazladır. Bu zenginliğin korunması için toplam alanı 3,2 milyon hektarı aşan ve aralarında milli parkların da bulunduğu 598 koruma alanı ilan edilmiştir” vurgusunda bulunuldu.

İlk kurulduğu yıllarda Orman Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren doğa koruma ve milli park çalışmalarının, dünyada ve ülkemizdeki korunan alanlara yönelik yükselen algı ve korunan alanların sayısındaki artışa paralel olarak 1976 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde “Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü” olarak yapılandırıldığının hatırlatıldığı açıklamada, “1982 yılında bugün olduğu üzere Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleştirilmesini takiben bu Genel Müdürlük kapatılmış ve Orman Genel Müdürlüğü altında ‘Milli Parklar Daire Başkanlığı’ olarak düzenlenmiştir. Kurumun Genel Müdürlük düzeyinden Daire başkanlığı düzeyine indirildiği bu dönem Türkiye doğa koruma tarihinin en etkisiz olduğu dönemlerden biri olarak hala anılmaktadır. Nitekim 1991 yılında bu birim tekrar Genel Müdürlük düzeyine yükseltilmiştir. Yıllardır, doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken daha önce denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır” denildi.

Açıklamada, “Türkiye genelinde 15 bölge müdürlüğü aracılığı ile faaliyetlerini yürütmekte olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 45 milli park, 247 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 RAMSAR Alanı ve 56’sı ulusal 11’i de yerel öneme sahip toplam 67 sulak alanın yönetiminden sorumludur. Bursa merkezli 2. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan Balıkesir ilimizde Kazdağı Milli Parkı, Kuşcenneti Milli Parkı, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Darıdere Tabiat Parkı, Değirmenboğazı Tabiat Parkı bulunmaktadır.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, ülkemizin en büyük Tabiat Parkıdır. Doğal yapısı bozulmamış 20 adası, zengin bitki çeşitliliği, endemik bitkileri, doğal sit alanları, sulak alanları, tuzlaları, kuşları, kırmızı mercanları, ekolojik yapısı, biyolojik çeşitliliği ve güzellikleri ile korunması gereken alanların başında gelmektedir.

Amacımız Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ile birlikte tüm korunan alanlarımızın dünyada olduğu gibi bütüncül bir ekosistem anlayışıyla yönetilmesi, doğal alanların bozulmadan gelecek kuşaklara miras bırakılmasıdır.

Bu kapsamda 123 Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte önerimiz;

Doğa korumanın daire başkanlıkları düzeyinde farklı birimler tarafından ele alınmasından ziyade tek ve güçlü bir kurumsal yapı altında toplanması; bu amaçla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün birleştirilmesi, Birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılmasıdır.” ifadeleri yer aldı. SUAT SALGIN (AYVALIK)

292 kez okundu
Diğer Yerel Haberler Haberleri