Kategori : Di簸er

Gece yatarken, ya臘ad羸簸羸 evin balkon kap羸s羸n羸 aç羸k unutan ve 羸臘羸klar羸 da aç羸k b羸rakan vatanda臘羸n evine, h羸rs羸zlardan önce jandarma ekipleri geldi. Sabah羸n 5’inde jandarma ekiplerini kar臘羸s羸nda gören ev sahibinin ya臘ad羸簸羸 臘a臘k羸nl羸k, mutlulu簸a dönü臘tü.

Bal羸kesir’in Edremit ilçesi Alt羸noluk mahallesinde emlakç羸l羸k i臘iyle u簸ra臘an Salih Kural, ya臘ad羸簸羸 evin balkon kap羸s羸n羸 gece yatarken aç羸k unutunca, jandarma ekiplerinin duyarl羸 davran羸臘羸 sayesinde olas羸 bir h羸rs羸zl羸k olay羸ndan kurtulmu臘 oldu. Kural ya臘ad羸klar羸n羸 臘öyle anlatt羸:  “Dün sabaha kar臘羸 5 s羸ralar羸nda kap羸 çald羸. Kap羸y羸 açt羸簸羸mda iki jandarma kar臘羸mdayd羸. Jandarma arkada臘lar sabah devriyesinde gezerken,  kap羸y羸 ve 羸臘羸簸羸 aç羸k görünce h羸rs羸zl羸k veya ba臘ka bir olay ihtimaline kar臘羸 merak edip eve gelmi臘ler. Bu yap羸lan hareket çok do簸ru bir hareket. Bu bir görev bilincidir. Benim 3 çocu簸um var bu nedenle 羸臘羸klar sabaha kadar aç羸k kal羸yor, balkon kap羸s羸n羸 da rüzgar açm羸臘. Jandarma ekiplerinin bu davran羸臘羸 çok ho臘uma gitti. Kendimi daha da güvende hissettim. Buradan Alt羸noluk Jandarmas羸na çok te臘ekkür ediyorum” dedi. 

Kategori : Di簸er

Gece yatarken, ya臘ad羸簸羸 evin balkon kap羸s羸n羸 aç羸k unutan ve 羸臘羸klar羸 da aç羸k b羸rakan vatanda臘羸n evine, h羸rs羸zlardan önce jandarma ekipleri geldi. Sabah羸n 5’inde jandarma ekiplerini kar臘羸s羸nda gören ev sahibinin ya臘ad羸簸羸 臘a臘k羸nl羸k, mutlulu簸a dönü臘tü.

Bal羸kesir’in Edremit ilçesi Alt羸noluk mahallesinde emlakç羸l羸k i臘iyle u簸ra臘an Salih Kural, ya臘ad羸簸羸 evin balkon kap羸s羸n羸 gece yatarken aç羸k unutunca, jandarma ekiplerinin duyarl羸 davran羸臘羸 sayesinde olas羸 bir h羸rs羸zl羸k olay羸ndan kurtulmu臘 oldu. Kural ya臘ad羸klar羸n羸 臘öyle anlatt羸:  “Dün sabaha kar臘羸 5 s羸ralar羸nda kap羸 çald羸. Kap羸y羸 açt羸簸羸mda iki jandarma kar臘羸mdayd羸. Jandarma arkada臘lar sabah devriyesinde gezerken,  kap羸y羸 ve 羸臘羸簸羸 aç羸k görünce h羸rs羸zl羸k veya ba臘ka bir olay ihtimaline kar臘羸 merak edip eve gelmi臘ler. Bu yap羸lan hareket çok do簸ru bir hareket. Bu bir görev bilincidir. Benim 3 çocu簸um var bu nedenle 羸臘羸klar sabaha kadar aç羸k kal羸yor, balkon kap羸s羸n羸 da rüzgar açm羸臘. Jandarma ekiplerinin bu davran羸臘羸 çok ho臘uma gitti. Kendimi daha da güvende hissettim. Buradan Alt羸noluk Jandarmas羸na çok te臘ekkür ediyorum” dedi.